بال (تیپ همسایه)

توضیحات کوتاه پیرامون بال (تیپ‌همسایه) در انیاگرام و تاثیرش روی تیپ شخصیتی

خلاصه بال‌ها

بال در انیاگرام چیست؟

بال هر تیپ انیاگرامی به دو تیپ کناری (تیپ‌های همسایه) آن بر روی دایره‌ی انیاگرام می‌گویند. به طور مثال تیپ 3 در کنار  خود تیپ‌های 2 و 4 را به همسایگی دارد. بنابر این می‌تواند برخی از ویژگی‌های این دو تیپ را هم به شکل خفیفی به نمایش بگذارد.

میزان تمایل تیپ شخصیتی به بال خود، سبب می‌شود خصلت‌های بیشتر یا کمتری از تیپ همسایه با تیپ اصلی ادغام شود. گاهی درصد این تمایل به اندازه‌ای زیاد است که تیپ شخصیتی اصلی ممکن است اشتباه تشخیص داده شود و مسیر رشد منحرف گردد.

دو نظریه متفاوت در مورد بال‌ها

نظریه اول

یک نوع نگاه به بال در انیاگرام چنین است که هر کس می‌تواند از هر دو بال خود، ویژگی‌های افکاری و رفتاری کم و زیادی را در ادغام با تیپ اصلی داشته باشد. مثلا تیپ 6 می‌تواند هم ویژگی‌های تیپ 5 و هم ویژگی‌هایی از تیپ 7 را در خود جای دهد.

نظریه دوم

در نگاه دوم (مدل مدنظر وب‌سایت انیافا) هر تیپ شخصیتی می‌تواند تنها به سمت یکی از بال‌های خود متمایل باشد. چرا که بال‌های انیاگرام  ویژگی‌های متضادی از دیگر بال، به روی تیپ اصلی اعمال می‌کنند و تاثیرپذیری از هر دو بال، جمع نقیضین است.

توضیحات بیشتر را اینجا گوش کن

مدل‌های احتمالی هر تیپ

با بال راست

هر تیپ شخصیتی ممکن است به سمت بال راست خود متمایل بوده و ویژگی‌های  آن را  به شکل کمی در خود داشته باشد. بال راست به تیپ شماره قبلی اطلاق می‌گردد.

بدون بال (خالص)

هر تیپ شخصیتی ممکن است هیچ بالی نداشته باشد. به این معنی که به سمت هیچ یک از همسایه‌های خود متمایل نبوده و ویژگی خالص تیپ خود را حفظ کرده باشد.

با بال چپ

هر تیپ شخصیتی ممکن است به سمت بال چپ خود متمایل بوده و ویژگی‌های  آن را  به شکل کمی در خود داشته باشد. بال چپ به تیپ شماره بعدی اطلاق می‌گردد.

تاثیر بال‌ها روی تیپ‌ شخصیتی

با  کلیک/ تاچ روی هر یک تیپ‌های زیر می‌توانید به بخش مربوط به بال‌های آن رفته و تاثیراتشان را مطالعه کنید

1

ایده‌آل‌گرا

او فردی آرمان‌گرا و مواخزه‌گر است که می‌خواهد جهان را مطابق استانداردهای خود در آورد

2

دهنده

او فردی بخشنده و مراقب است که می‌خواهد به هر کسی که می‌شناسد خدمتی کرده باشد

3

موفقیت‌طلب

او فردی پر تلاش و هدفمند است که می‌خواهد در زندگی دستاوردهای بیشتری کسب کند

4

فردگرا

او فردی رمانتیک و خیال‌پرداز است که می‌خواهد به عمق روابط و احساسات دست یابد

5

محقق

او فردی پرسشگر و کنجکاو است که می‌خواهد درباره‌ی جهان اطلاعاتش را کامل کند

6

آماده‌باش

او فردی بدبین و وابسته است که می‌خواهد در برابر خطرات جهان از خود مراقبت کند

7

هیجان‌خواه

او فردی پراکنده و بازیگوش است که می‌خواهد همه چیز را در این دنیا تجربه کرده باشد

8

رئیس

او فردی سلطه‌گر و بد اخلاق است که می‌خواهد دیگران به میل و مطابق دستوراتش عمل کنند

9

صلح‌جو

او فردی میانجی و تنبل است که می‌خواهد همه چیز همانگونه که هست، تا ابد باقی بماند