تیپ نه انیاگرام

صلح‌جو

خلاصه تیپ شخصیتی

تیپ 9 انیاگرام کیست؟

این تیپ شخصیتی انیاگرام، فردی میانجی، آرامش‌طلب، تنش‌زدا و اهمال‌کار است که نظرات خود را برای همراهی با جمع، مطرح نمی‌کند.او از هرگونه تغییر (حتی در جهت مثبت) خوشش نمی‌آید و دربرابر دگرگونی‌ها مقاومت می‌کند تا آرامشی که دارد حفظ شود.

برای او حفظ شرایط موجود در اولویت است پس گاهی تنبلی را پیش می‌گیرد تا کاری نکند که موجب تغییر شرایط شود. او می‌تواند مشکلات را به خوبی حل‌وفصل نماید و راه‌حل میانه را پیشنهاد دهد. برای تیپ 9 مهم است که نظر همه شنیده شود. او مشاور خوبی است.

دیاگرام تیپ 9

محدوده: شمّی (غریزی یا شکمی)
تحت تنش: شیفت به تیپ 3 (موفقیت‌طلب)
تحت ایمنی: شیفت به تیپ 6 (آماده‌باش)
بال‌ها: تیپ 8 (رئیس) و تیپ 1 (ایده‌آل‌گرا)

ویژگی‌های اصلی

هیجان اصلی: خشم (مانند  دیگر تیپ‌های شمّی)
تمایل اصلی: برقراری آرامش، عدم تغییر 
ترس اصلی: جدایی، افتراق و تنش فیزیکی
گناه اصلی: تنبلی  (به صورت اهمال کاری زیاد)

رفتار مورد انتظار

1- اهمال‌کاری زیاد
2-  عدم اشتهای دائمی
3-  عدم فعالیت بدنی مفید
4-   پرداختن به حواشی به جای کار اصلی

افراد مشهور تیپ 9

نمونه سالم شخصیتی: جان لنون

نمونه ناسالم شخصیتی: جورج دبلیو بوش

توضیحات بیشتر را اینجا گوش کن

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

جهان‌بینی این تیپ شخصیتی

تیپ 9 انیاگرام فردی آرام، آرامش‌طلب، دارای روحیه جمعی و هارمونی‌ساز است که به شدت در برابر هرگونه تغییری در خود، زندگی و محیط پیرامونش مقاومت می‌کند. او می‌خواهد همه چیز همانطور که هست باقی بماند چرا که جهان‌بینی او چنین است که برای دوست داشته شدن و ارزشمند بودن، باید خود را فراموش کرد و با جریان بیرونی به حرکت درآمد.  در نتیجه، بسیار هماهنگ با تصمیمات جمع است اما برایش دشوار می‌باشد که مدام، جهت این حرکت برایش تغییر کند.  او که به دنبال هماهنگی فراگیر در بین تمامی افراد و اجتماعات هست،  اگر احساس کند به این هدف رسیده است، دیگر نمی‌خواهد که شرایط تغییر کند تا این هارمونی برای همیشه باقی بماند و او مرزبندی مشخصی را با دنیای بیرون مشخص کند.

تیپ 9 چه می‌بیند؟

راه‌هایی که می‌تواند طلح را برقرار نگه دارد

تیپ 9 چه می‌گوید؟

من نظر خاصی ندارم، هرچی جمع بگه

تیپ 9 چه می‌خواهد؟

هماهنگی و هارمونی جمع و عدم تنش

تیپ 9 چه می‌کند؟

همراهی با جمع و نادیده گرفتن نظر خود

بال‌های تیپ 9 انیاگرام

هر تیپ  می‌تواند به سمت یکی از بال‌های خود متمایل باشد. هرچه شدت این تمایل بیشتر باشد، ویژگی‌های شخصیتی بیشتری از آن تیپ خواهد داشت.

9w8

تیپ 9 با بال 8

می‌تواند در موقعیت‌های رهبری خوب عمل کند زیرا مستقل، ثابت‌قدم و با اراده هست. همچنین از سوی دیگر می‌تواند شهوتران، تهاجمی و بی‌رحم هم شود. او در تصمیم‌ گیری بهتر عمل خواهد کرد.

9w1

تیپ 9 با بال 1

معمولاً پایبند به اصول هست و سخت کوش و منتقد خواهد بود.  اغلب متواضع، متین و منظم جلوه می‌کند، با این حال می‌تواند  با وسواس اجباری و خودباور بودن مبارزه کنند.

شیفت شخصیت تیپ 9

همه تیپ‌ها در شرایط تنش روانی و ایمن روانی نمود رفتاری تیپ دیگری را بروز می‌دهند. تعریف تنش و ایمن بستگی به روحیات تیپ شخصیتی اصلی دارد.

6→9

تیپ 9 در حالت تنش

این متن درحال  ویرایش است…

3→9

تیپ 9 در حالت ایمن

این متن درحال  ویرایش است…

زیرگروه‌های تیپ 9 انیاگرام

هر تیپ انیاگرام، مستقل از شخصتی  که دارد به یکی از  سه راهبر اساسی بقا  (فردی، جنسی، اجتماعی)   متصل است.
ترکیب هر یک از این سه راهبر با تیپ شخیصتی، مدل متفاوتی از شخصیت را پدید می‌آورد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

sp

تیپ 9 فردی

با نام “ُاشتها”

sx

تیپ 9 جنسی

با نام “ادغام”

so

تیپ 9 اجتماعی

با نام “مشارکت” (ضد تیپ)

منابع اطلاعات گردآوری شده برای مطالب وب‌سایت انیافا