مرحله 1 از 2

از هر ستون پاراگرافی را که به بهترین شکل شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید، دقت داشته باشید که خوده واقعی‌تان را در نظر داشته باشید نه خود آرمانی و ایده‌آل را.

پاراگرافی را که به بهترین شکل شما را توصیف می‌کند، انتخاب کنید (گروه اول)ضروری
دقت داشته باشید که خوده واقعی‌تان را در نظر داشته باشید نه خود آرمانی و ایده‌آل را
Hidden

تست انیاگرام یک ابزار قدرتمند برای خودشناسی و درک بهتر دیگران است. این تست بر اساس 9 تیپ شخصیتی بنا شده است که هر کدام ویژگی ها، نقاط قوت و ضعف، و الگوهای رفتاری منحصر به فردی دارند. با شناخت تیپ شخصیتی خود و دیگران، می توانید ارتباطات خود را بهبود بخشید، در مسیر رشد شخصی گام بردارید، و به درک عمیق تری از انگیزه ها و رفتارهای خود و اطرافیانتان دست یابید.

در این مقاله، به بررسی تست انیاگرام و 9 تیپ شخصیتی آن می پردازیم. همچنین، به فواید شناخت تیپ شخصیتی خود و دیگران اشاره خواهیم کرد.

 9 تیپ شخصیتی انیاگرام:

  1. اید‌آل‌گرا: این تیپ شخصیتی، افرادی ایده آل گرا، دلسوز و مشتاق کمک به دیگران هستند. آنها به دنبال بهبود جهان و رفع مشکلات هستند.
  2. دهنده: این تیپ شخصیتی، افرادی مهربان، بخشنده و همدل هستند. آنها به دنبال ایجاد روابط عمیق و صمیمی با دیگران هستند.
  3. موفقیت‌طلب: این تیپ شخصیتی، افرادی جاه طلب، با انگیزه و هدفمند هستند. آنها به دنبال موفقیت و پیشرفت در زندگی هستند.
  4. فردگرا: این تیپ شخصیتی، افرادی خلاق، حساس و عاطفی هستند. آنها به دنبال عشق، زیبایی و اصالت در زندگی هستند.
  5. محقق: این تیپ شخصیتی، افرادی کنجکاو، باهوش و تحلیلی هستند. آنها به دنبال درک جهان و کشف حقایق هستند.
  6. آماده‌باش: این تیپ شخصیتی، افرادی مسئولیت پذیر، قابل اعتماد و وفادار هستند. آنها به دنبال امنیت، ثبات و تعهد هستند.
  7. هیجان‌خواه: این تیپ شخصیتی، افرادی پرشور، هیجان طلب و جسور هستند. آنها به دنبال تجربه های جدید و زندگی پرماجرا هستند.
  8. رئیس: این تیپ شخصیتی، افرادی قدرتمند، قاطع و با اعتماد به نفس هستند. آنها به دنبال رهبری، کنترل و تاثیرگذاری بر دیگران هستند.
  9. صلح‌جو: این تیپ شخصیتی، افرادی آرام، صلح طلب و سازگار هستند. آنها به دنبال حفظ تعادل و هماهنگی در روابط خود هستند.

 فواید شناخت تیپ شخصیتی:

 خودشناسی: با شناخت تیپ شخصیتی خود، می توانید نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسید و در مسیر رشد شخصی گام بردارید.
 درک دیگران: با شناخت تیپ شخصیتی دیگران، می توانید ارتباطات خود را بهبود بخشید و با آنها به شیوه ای موثرتر تعامل کنید.
 مدیریت تعارض: با شناخت تیپ شخصیتی خود و دیگران، می توانید تعارضات را به شیوه ای سازنده مدیریت کنید.
 انتخاب شغل: با شناخت تیپ شخصیتی خود، می توانید شغلی را انتخاب کنید که با علایق، ارزش ها و استعدادهای شما همسو باشد.
 روابط عاطفی: با شناخت تیپ شخصیتی خود و شریک عاطفی خود، می توانید روابط عاطفی خود را عمیق تر و پایدارتر کنید.

تست انیاگرام یک ابزار ارزشمند برای خودشناسی و درک بهتر دیگران است. با شناخت تیپ شخصیتی خود و دیگران، می توانید زندگی خود را در جنبه های مختلف بهبود بخشید.