تیپ یک انیاگرام

ایده‌آل‌گرا

خلاصه تیپ شخصیتی

تیپ 1 انیاگرام کیست؟

این تیپ شخصیتی انیاگرام، فردی منظم، دقیق، مبادی آداب، دارای اصول و برنامه‌ مشخص است که خط‌کش درست و غلط در زندگی دارد، استانداردهای بالایی برای خود و جامعه که  باید رایت شوند و اگر نشوند ایرادگیر، مواخذه‌گر، کنترلگر و آزرده می‌شود.

توجه او به طور مداوم به آن چیزی جلب می‌شود که خطا یا اشتباه باشد و مثل یک منتقد اجتماعی، آن را گوشزد می‌کند. تیپ 1  ایده‌آلی از جهان دارد که با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد و همیشه از این بابت خشمگین است. خشمی که طبق استانداردهایش نباید ابراز شود.

دیاگرام تیپ 1

محدوده: شمّی (غریزی یا شکمی)
تحت تنش: شیفت به تیپ 4 (فردگرا)
تحت ایمنی: شیفت به تیپ 7 (هیجان‌طلب)
بال‌ها: تیپ 9 (صلح‌طلب) و تیپ 2 (دهنده)

ویژگی‌های اصلی

هیجان اصلی: خشم (مانند دیگر تیپ‌های شمّی)
تمایل اصلی: کامل بودن، درست و بی‌نقص بودن
ترس اصلی: اشتباه کردن، غلط و ناکافی بودن
گناه اصلی: خشم  (خشم از آنچه نادرست است)

رفتار مورد انتظار

1- رژیم سفت و سخت غذایی
2-  خودکنترل‌گری افراطی (حتی در تنهایی)
3-  نارضایتی دائمی از رفتار نادرست دیگران
4-   تلاش برای تناسب اندام (همیشه ناراضی)

افراد مشهور تیپ 1

نمونه سالم شخصیتی: ماهاتما گاندی

نمونه ناسالم شخصیتی: آدولف هیتلر

توضیحات بیشتر را اینجا گوش کن

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

جهان‌بینی این تیپ شخصیتی

تیپ 1 انیاگرام فردی هدفمند، ایده‌آل‌گرا، کنترل‌کننده، مسئولیت‌پذیر و پایبند به اصول خود است. او خط‌کشی برای سنجش درست از غلط برای همه چیز دارد. او در اغلب موارد دقیق، منظم، ایرادگیر، سخت‌پسند و نتیجه‌گراست پس جهان‌بینی از باید و نبایدهای شخصی، بین فردی و اجتماعی تشکیل شده است. ملاک سنجش دیگران برای تیپ 1، استانداردهای محکم و غیرقابل تغییری است که خودش تعریف کرده اما از قضاوت شدن توسط دیگران، بسیار خشمگین می‌شود. با این که خودش منتقد سرسختی به حساب  می‌آید اما از این که دیگران از او انتقاد کنند، به سختی آزرده‌خاطر خواهد شد چرا که حس می‌کند به اندازه‌ی کافی خوب نبوده است.

تیپ 1 چه می‌بیند؟

آنچه اشتباه است و نیاز به اصلاح دارد

تیپ 1 چه می‌گوید؟

من برای درست کردن امور مسئولیت دارم

تیپ 1 چه می‌خواهد؟

سازگار شدن جهان با آرمان‌های خودش

تیپ 1 چه می‌کند؟

سرزنش خود و دیگران برای اشتباهات

بال‌های تیپ 1 انیاگرام

هر تیپ  می‌تواند به سمت یکی از بال‌های خود متمایل باشد. هرچه شدت این تمایل بیشتر باشد، ویژگی‌های شخصیتی بیشتری از آن تیپ خواهد داشت.

1w9

تیپ 1 با بال 9

راحت‌تر، بی‌طرف‌تر، آرام‌تر و معتدل‌تر می‌شود. وقتی تحت فشار باشد، پرخاشگری کمتری نشان می‌دهد و می‌توانند خودبینی  کمتری به خرج دهد در عین حالی که همچنان سرسختی خود را حفظ می‌کند.

1w2

تیپ 1 با بال 2

احساسات خود را بیشتر بیان می‌کند و نسبت به دیگران همدل‌تر، گرم و حساس‌تر است. با این حال،  همچنان می‌تواند مسلط بر خود، کنترل کننده و همزمان نیاز به تایید دیگران داشته باشد.

شیفت شخصیت تیپ 1

همه تیپ‌ها در شرایط تنش روانی و ایمن روانی نمود رفتاری تیپ دیگری را بروز می‌دهند. تعریف تنش و ایمن بستگی به روحیات تیپ شخصیتی اصلی دارد.

4→1

تیپ 1 در حالت تنش

این متن درحال  ویرایش است…

7→1

تیپ 1 در حالت ایمن

این متن درحال  ویرایش است…

زیرگروه‌های تیپ 1 انیاگرام

هر تیپ انیاگرام، مستقل از شخصتی  که دارد به یکی از  سه راهبر اساسی بقا (فردی، جنسی، اجتماعی) متصل است.
ترکیب هر یک از این سه راهبر با تیپ شخیصتی، مدل متفاوتی از شخصیت را پدید می‌آورد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

sp

تیپ 1 فردی

با نام “نگرانی” 

sx

تیپ 1 جنسی

با نام “غیرت” (ضد تیپ) 

so

تیپ 1 اجتماعی

با نام “ناسازگار”

منابع اطلاعات گردآوری شده برای مطالب وب‌سایت انیافا