تیپ سه انیاگرام

موفقیت‌طلب

خلاصه تیپ شخصیتی

تیپ 3 انیاگرام کیست؟

این تیپ شخصیتی انیاگرام، فردی به شدت انعطاف‌پذیر و بلندپرواز، به دنبال موفقیت و گاها جاه‌طلب است. او مثل مایعی است که به شکل ظرفی که درونش قرار گرفته در می‌آید. شیک پوش و خوش مشرب است و روی تصویری که از خود ارائه میدهد حساسیت زیادی دارد.

او باور دارد که با دستاوردها برایش احترام می‌آورند و برای دوست داشته شدن باید موفق بود. برای همین سخت کوش، همیشه در حال کار،  سریع و هدف‌گراست. او ممکن است گاهی تصویر غیر واقعی و اغراق شده ای از خود به دیگران نمایش دهد.

دیاگرام تیپ 3

محدوده: حسی (قلبی یا احساسی)
تحت تنش: شیفت به تیپ 9 (صلح‌طلب)
تحت ایمنی: شیفت به تیپ 6 (آماده‌باش)
بال‌ها: تیپ 2 (دهنده) و تیپ 4 (فردگرا)

ویژگی‌های اصلی 3

هیجان اصلی: غم (مانند دیگر تیپ‌های حسی)
تمایل اصلی: موفق بودن، الگو دیگران شدن
ترس اصلی: شکست خوردن، موفق جلوه نکردن
گناه اصلی: حیله (از خود چیز دیگری نشان دادن)

رفتار مورد انتظار

1- ساعات کاری بسیار زیاد
2-  توجه به ورزش و تناسب اندام
3-   جراحی‌های زیاد برای زیبا سازی چهره
4- 
استفاده زیاد از چای، قهوه و آمفتامین

افراد مشهور تیپ 3

نمونه سالم شخصیتی: دیوید هیوم

نمونه ناسالم شخصیتی: جاستین بیبر

توضیحات بیشتر را اینجا گوش کن

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

جهان‌بینی این تیپ شخصیتی

تیپ 3 فردی حساس به قضاوت دیگران، بلندپرواز و موفقیت‌طلب است که از  او مانند آبی می‌ماند که از استاندارهای شخصی خودش را برای همرنگ شدن با جامعه نادیده می‌گیرد یا حتی تغییر می‌دهد. جهان‌بینی او  چنین است که  برای دوست داشته شدن باید موفق بود. پس عمر خود را صرف کار کردن می‌کند و سعی دارد تا سریع، کارآمد و هدف‌گرا باشد.  او برای دوست داشتنی بودن،  جایگاه، جوایز و موفقیت‌هایش را به معرض نمایش می‌گذارد تا مطمئن شود دیگران او را به واسطه‌ی این موارد شویق خواهند کرد.  او این امر را بزرگ‌نمایی هم می‌کند و همیشه دنبال کسب تصویر اجتماعی مناسب‌تر و بهتر از خود هست. او در این راه از سیاست‌ورزی و مصلحت‌گرایی نهایت استفاده را می‌برد و می‌تواند حیله‌گری پیشه کند.

تیپ 3 چه می‌بیند؟

موقعیت‌هایی که می‌شود از آن‌ها استفاده کرد

تیپ 3 چه می‌گوید؟

من تلاش می‌کنم در کارم بهترین باشم

تیپ 3 چه می‌خواهد؟

به خاطر دستاوردهایش تشویق شود

تیپ 3 چه می‌کند؟

کار و کار و کار، برای موفقیت بیشتر

بال‌های تیپ 3 انیاگرام

هر تیپ  می‌تواند به سمت یکی از بال‌های خود متمایل باشد. هرچه شدت این تمایل بیشتر باشد، ویژگی‌های شخصیتی بیشتری از آن تیپ خواهد داشت.

3w2

تیپ 3 با بال 2

مردم‌گرا هست. او می‌تواند در عین استفاده از جذابیت خود، از نظر اجتماعی مفید، ماهر و با دیگران هماهنگ‌تر باشدو در موقعیت‌های استرس‌زا،  مالکانه، چاپلوس مآب و دستکاری کننده، ظاهر شود.

3w4

تیپ 3 با بال 4

معمولا تخیل قوی دارد. او خلاق، درون‌نگر و فرودست‌تر می‌شود. تحت فشار روانی، می‌تواند بدخلق، متکبر و خودنما به نظر برسد و  دچار حالت‌های مالیخولیایی شود که دیگران را بترساند.

شیفت شخصیت تیپ 3

همه تیپ‌ها در شرایط تنش روانی و ایمن روانی نمود رفتاری تیپ دیگری را بروز می‌دهند. تعریف تنش و ایمن بستگی به روحیات تیپ شخصیتی اصلی دارد.

6→3

تیپ 3 در حالت تنش

این متن درحال  ویرایش است…

9→3

تیپ 3 در حالت ایمن

این متن درحال  ویرایش است…

زیرگروه‌های تیپ 3 انیاگرام

هر تیپ انیاگرام، مستقل از شخصتی  که دارد به یکی از  سه راهبر اساسی بقا  (فردی، جنسی، اجتماعی)   متصل است.
ترکیب هر یک از این سه راهبر با تیپ شخیصتی، مدل متفاوتی از شخصیت را پدید می‌آورد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

sp

تیپ 3 فردی

با نام “امنیت” (ضد تیپ)

sx

تیپ 3 جنسی

با نام “کاریزما”

so

تیپ 3 اجتماعی

با نام “پرستیژ”

منابع اطلاعات گردآوری شده برای مطالب وب‌سایت انیافا