تیپ دو انیاگرام

دهنده

خلاصه تیپ شخصیتی

تیپ 2 انیاگرام کیست؟

این تیپ شخصیتی انیاگرام، فردی  به شدت بخشنده، مراقب دیگران و همیشه مترصد فرصتی برای رفع نیازهای اطرافیان است. دیگران می‌توانند از حس کنترلگری دریافت کنند چرا همیشه مراقب و مواظب بقیه هست و نمی‌خواهد از نزدیکانش غافل شود.

تیپ 2  در خدمت دیگران، ارتباط محور و پر از نیت‌های خوب است ولی انتظار دارد که به خاطر این خدمات از او قدردانی شده و دوست داشته شود. این امر بدان معناست که او همه این کارها را برای دریافت تایید بیرونی انجام می‌دهد و دارای غروری نهفته است.

دیاگرام تیپ 2

محدوده: حسی (قلبی یا احساسی)
تحت تنش: شیفت به تیپ 8 (رئیس)
تحت ایمنی: شیفت به تیپ 4 (فردگرا)
بال‌ها: تیپ 1 (ایده‌آل‌گرا) و تیپ 3 (موفقیت‌طلب)

ویژگی‌های اصلی

هیجان اصلی: غم (مانند دیگر تیپ‌های حسی)
تمایل اصلی: مفید بودن، دوست داشته شدن
ترس اصلی: بی‌ارزش بودن، تنها باقی ماندن
گناه اصلی: غرور  (از این که باید مورد تقدیر باشد)

رفتار مورد انتظار

1- پرخوری عصبی
2-  استفاده زیاد از داروها
3-  سرویس دهی افراطی به اطرافیان
4-   توقع از دیگران برای فهم نیازهای او

افراد مشهور تیپ 2

نمونه سالم شخصیتی: ملیندا گیتس

نمونه ناسالم شخصیتی: مادر ترزا

توضیحات بیشتر را اینجا گوش کن

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

جهان‌بینی این تیپ شخصیتی

تیپ 2 انیاگرام فردی  به شدت بخشنده، مراقب نیازها و تمایلات دیگران، کمک کننده و یاری‌دهنده است. اما از سوی دیگر می‌تواند خیلی مغرور، مداخله کننده و کنترل‌گر هم باشد. او فردی در خدمت دیگران، راضی‌کننده‌ی همه و سرویس‌دهنده است. جهان‌بینی او بسیار رابطه محور و پر از قصد و نیت‌های خوب می‌باشد و می‌تواند خود را برای هر کسی خسته کند. کارهایی که او در حق دیگران می‌کند، راهی است تا محبت دیگران را به دست آورد اما اگر این عشق را دریافت نکند به بسیار غمگین می‌شود. در این شرایط او حس می‌کند که با وجود همه تلاشی که کرده، ارزنده و ارزشمند نیست. پس چون همه وظایف را به عهده می‌گیرد، اطرافیان را محتاج نگه می‌دارند. نکته مهم اما اینجاست که او رگز به نیازهای خودش توجه نمی‌کند.

تیپ 2 چه می‌بیند؟

نیازهای دیگران پیش از این که بیان کنند

تیپ 2 چه می‌گوید؟

من برای خدمت به دیگران آماده هستم

تیپ 2 چه می‌خواهد؟

به خاطر خدماتش دوست داشته شود

تیپ 2 چه می‌کند؟

یاری‌رساندن به اطرافیان و نزدیکانش

بال‌های تیپ 2 انیاگرام

هر تیپ  می‌تواند به سمت یکی از بال‌های خود متمایل باشد. هرچه شدت این تمایل بیشتر باشد، ویژگی‌های شخصیتی بیشتری از آن تیپ خواهد داشت.

2w1

تیپ 2 با بال 1

تمایل دارد روی انجام درست کارها تمرکز کند. وقتی سالم باشد و ایدهآل‌گرا، نوع دوست و عینی می‌شود. همچنین می‌تواند کنترل‌کننده، منتقد، خودپسند و قضاوت‌گر شود و مدام حس گناه داشته باشد.

2w3

تیپ 2 با بال 3

بیشتر به تصویر خود در نگاه دیگران اهمیت می‌دهد. می‌خواهد برنده شود و می‌تواند دوستانه، با اعتماد به‌نفس و جاه‌طلب شود. وقتی ناسالم باشد، ممکن است فریبکار و  مدلس شود.

شیفت شخصیت تیپ 2

همه تیپ‌ها در شرایط تنش روانی و ایمن روانی نمود رفتاری تیپ دیگری را بروز می‌دهند. تعریف تنش و ایمن بستگی به روحیات تیپ شخصیتی اصلی دارد.

8→2

تیپ 2 در حالت تنش

این متن درحال  ویرایش است…

4→2

تیپ 2 در حالت ایمن

این متن درحال  ویرایش است…

زیرگروه‌های تیپ 2 انیاگرام

هر تیپ انیاگرام، مستقل از شخصتی  که دارد به یکی از  سه راهبر اساسی بقا  (فردی، جنسی، اجتماعی)  متصل است.
ترکیب هر یک از این سه راهبر با تیپ شخیصتی، مدل متفاوتی از شخصیت را پدید می‌آورد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

sp

تیپ 2 فردی

با نام “امتیاز” (ضد تیپ)

sx

تیپ 2 جنسی

با نام “مسحور”

so

تیپ 2 اجتماعی

با نام “آرزو”

منابع اطلاعات گردآوری شده برای مطالب وب‌سایت انیافا