تیپ شش انیاگرام

آماده‌باش

خلاصه تیپ شخصیتی

تیپ 6 انیاگرام کیست؟

این تیپ شخصیتی انیاگرام، فردی عیب‌یاب، سنت‌گرا، پایبند به اصول، متعهد، وفادار، مضطرب و مشکوک به هر چیز جدید و تازه است. نگاه او به جهان مانند یک نظامی در حال آماده‌باش است که هر تازه وارد را ابتداعا به مثابه یک محاجم تفسیر می‌کند.

او همیشه آماده دفاع از خود است و خطرات احتمالی را از قبل پیش‌بینی می‌کند تا برای مقابله با آن‌ها، پیش از وقوع اقدامات دفاعی لازم را به انجام رسانده باشد. تیپ 6 مشکل اعماد کردن دارد اما اگر به چیزی اعتماد کند به شدت به آن وفادار خواهد بود.

دیاگرام تیپ 6

محدوده: فکری (سر یا مغزی)
تحت تنش: شیفت به تیپ 3 (موفقیت‌طلب)
تحت ایمنی: شیفت به تیپ 9 (طلح‌طلب)
بال‌ها: تیپ 5 (محقق) و تیپ 7 (هیجان‌طلب)

ویژگی‌های اصلی

هیجان اصلی: ترس (مانند دیگر تیپ‌های فکری)
تمایل اصلی: ایمن بودن، در امنیت کامل بودن
ترس اصلی: آسیب دیدن،  مورد حمله واقع شدن
گناه اصلی: ترس (از هر چیزی که ناشناخته است)

رفتار مورد انتظار

1- بد بینی افراطی
2-  رژیم غذایی عجیب
3-  مصرف کافئین و آمفتامین
4-  استعمال داروهای ضد اضطراب

افراد مشهور تیپ 6

نمونه سالم شخصیتی: زیگموند فروید

نمونه ناسالم شخصیتی: فون زاخر – مازوخ 

توضیحات بیشتر را اینجا گوش کن

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

جهان‌بینی این تیپ شخصیتی

تیپ 6 انیاگرام فردی شکاک است که مانند یک نگه‌بان عمل می‌کند. او در برابر هر اتفاق ناگواری آماده است چرا که جهان‌بینی او بر پایه این باور است که باید در دنیای هولناکی که  نمی‌شود به آن اعتماد کرد، امنیت را با حفاظت دائمی از خود و دارایی‌های فیزیکی و غیرفیزیکی خود کسب کند. پس او همه‌ تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن به کار می‌بندند. برای دیگران اینطور به نظر خواهد رسید که او رفتار  پارانوئیدی دارد اما اگر تیپ 6 به کسی یا چیزی  اعتماد کنند به شدت وفادار به آن باقی خواهد ماند چرا که امنیت را زیر سایه‌ی اعتماد خود تجربه می‌کند. او یک دوست خوب و یک فرد قابل اعماد است.

تیپ 6 چه می‌بیند؟

تهدیدهای احتمالی که شاید خطرناک شوند

تیپ 6 چه می‌گوید؟

من باید برای  تهدیدات جهان آماده باشم

تیپ 6 چه می‌خواهد؟

فرد یا سیتمی   که بشود به آن تکیه کرد

تیپ 6 چه می‌کند؟

آماده کردن شرایط در برابر خطرات احتمالی

بال‌های تیپ 6 انیاگرام

هر تیپ  می‌تواند به سمت یکی از بال‌های خود متمایل باشد. هرچه شدت این تمایل بیشتر باشد، ویژگی‌های شخصیتی بیشتری از آن تیپ خواهد داشت.

6w5

تیپ 6 با بال 5

تمایل دارد جدی‌تر و اهل مطالعه باشد. او می‌تواند از نظر فکری اصیل، ساکت، دارای حد و مرز شخصی پررنگ و احتکارگر باشد. در صورت ناسالم بودن، متکبر و گوشه‌گیر خواهد بود.

6w7

تیپ 6 با بال 7

تمایل بیشتری به فعال بودن دارد. او بیشتر اجتماعی و بازیگوش می‌شود که دیگران را شاد کند. هنگامی که ناسالم باشد، می‌تواند بیش از حد واکنش نشان دهد و مادی‌گرا و بی حوصله شود.

شیفت شخصیت تیپ 6

همه تیپ‌ها در شرایط تنش روانی و ایمن روانی نمود رفتاری تیپ دیگری را بروز می‌دهند. تعریف تنش و ایمن بستگی به روحیات تیپ شخصیتی اصلی دارد.

3→6

تیپ 6 در حالت تنش

این متن درحال  ویرایش است…

9→6

تیپ 6 در حالت ایمن

این متن درحال  ویرایش است…

زیرگروه‌های تیپ 6 انیاگرام

هر تیپ انیاگرام، مستقل از شخصتی  که دارد به یکی از  سه راهبر اساسی بقا (فردی، جنسی، اجتماعی)  متصل است.
ترکیب هر یک از این سه راهبر با تیپ شخیصتی، مدل متفاوتی از شخصیت را پدید می‌آورد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

sp

تیپ 6 فردی

با نام “ُگرما”

sx

تیپ 6 جنسی

با نام “ارعاب” (ضد تیپ)

so

تیپ 6 اجتماعی

با نام “وظیفه”

منابع اطلاعات گردآوری شده برای مطالب وب‌سایت انیافا