محدوده‌های انیاگرام

شامل محدوده‌های حسی، فکری و شمّی

خلاصه محدوده‌ها

محدوده‌های انیاگرام کدام اند؟

محدوده‌های شخصیتی به سه دسته حسی، فکری و شمّی تقسیم‌بندی می‌شوند. تیپ‌های 2 و 3 و 4 در محدوده حسی (قلب، احساس)  تیپ‌های 5 و 6 و 7 در محدوده فکری (سر، مغز)  و تیپ‌های 8 و 9 و 1 در محدوده شمّی (غزیره، بدن) قرار دارند.

 هر یک از این محدوده‌ها دارای هیجان اصلی، نیاز اصلی، نوع جهان‌بینی و نحوه تعامل با محیط خاص خود هستند. به واسطه‌ همین اشتراکات است که خصایص مشترکی با هم دارند و با مشکلات نسبا مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در دوران باستان

این تقسیم‌بندی سه‌گانه در جهان باستان (یونان) با ارشمیدوس شروع شد و تا اوایل صده 19 میلادی ادامه داشت. این دسته‌بندی، انسان‌ها را  به لحاظ مدل تصمیم‌گیری برای مواجهه با اتفاقات و مسائل دنیای بیرونی  از هم تفکیک می‌کرد.

در دوران مدرن

در عصر مدرن، جرج ایوانوویج گرجیف مجددا این دسته‌بندی را برای تفکیک شخصیت انسان‌ها احیا کرد و برای رشد و توسعه فردی هر گروه، تمرین‌هایی را با توجه به ویژگی‌های شخصیتی ارائه کرده و در دوره‌های آموزشی خود به استفاده درآورد.

توضیحات بیشتر را اینجا گوش کن

محدوده‌های سه‌گانه ایناگرام

نام: محدوده حسی
نماد: قلب (هوش احساسی)
شامل تیپ‌های 2 و 3 و 4 انیاگرام

نام: محدوده شمّی
نماد: شکم (هوش غریزیی)
شامل تیپ‌های 8 و 9 و 1 انیاگرام

نام: محدوده فکری
نماد: مغز (هوش فکری)
شامل تیپ‌های 5 و 6 و 7 انیاگرام

شخصیت در محدوده‌های مختلف

بر اساس آموزه‌های مکتب شخصیت‌شناسی انیاگرام، شخصیت‌ در انسان‌ها پیرامون احساسات منفی شکل گرفته و نحوه‌ مواجهه با آن، مدل مشخصی را به وجود می‌آورد. این مهم که احساسات منفی در بین تمامی انسان‌ها (از هر نژاد و قوم و زبانی) ثابت هستند و مدل‌های برخورد با این حس‌های منفی، از چند حالت مشخص تجاوز نمی‌کنند، سبب شده که شخصیت‌های همه‌ انسان‌ها را بتوان زیرمجموعه‌ چند گروه ساده، دسته‌بندی کرد.

هیچ جادویی در کار نیست، هیچ مدل دیگری هم وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت. انیاگرام بر اساس فاکتورهای فطری و ثابت زیست انسان شکل گرفته است و به بهترین شکل و با بالاترین درصد اطمینان به تیپ‌شناسی شخصیت می‌پردازد. این مکتب، به سادگی و به راحتی می‌تواند راهنمای رشد و توسعه شخصی برای همه باشد.

این تایتل در حال ویرایش است

این متن در حال ویرایش است.

منابع اطلاعات گردآوری شده برای مطالب آموزشی وب‌سایت انیافا