محدوده شمّی

شامل تیپ‌های هشت، نه و یک انیاگرام

خلاصه محدوده شخصیتی

محدوده شمّی انیاگرام چیست؟

تیپ‌های شخصیتی 8 و 9 و 1 در کنار یکدیگر، محدوده شمی (غریزی، شکمی)  انیاگرام را تشکیل می‌دهند. دلیل این که آنان را شمی می‌نامیم این است که  سرمنشا عمل و عکس‌العمل آنان ، غرایزشان  می‌باشد. آن‌ها ویژگی‌های مشترک زیادی با هم دارند که در لایه‌های زیرین شخصیت این سه تیپ پنهان است.

شخصیت آن‌ها در ابتدای زندگی، پیرامون هیجان منفی “خشم” توسعه یافته و شکل گرفته است اما نحوه مواجهه متفاوتی که برای دور نگه داشتن این خشم به کار می‌بندند (مقابله، تسلیم یا فرار) سبب بروز رفتارهای کاملا متفاوتشان می‌شود. هر سه تیپ به مقدار زیاد از خصوصیات یکدیگر  در خود دارند.

دیاگرام محدوده شمّی

نام:  شمی (غریزی)
نماد: شکم (سمبل غرایز)
شامل: تیپ‌های هشت، نه و یک
جایگاه:  بالا و راس دایره‌ی انیاگرام

ویژگی‌های اصلی

هیجان اصلی: خشم
نیاز اصلی:  کنترل محیط
جهان‌بینی اصلی: مرز بیرون و درون
تعامل با محیط: یک سویه و پیوسته

خصایص مشترک

1- سعی بر کنترل محیط
2-  نگران اشتباهات و کاستی‌ها
3-  خواستار جهانی ایده‌آل و خوب
4-   نیازمند محیطی منطبق بر اصول خود

مشکل با واقعیت

هر سه تیپ این محدوده با آنچه  پیرامونشان هست مشکل دارند. اغلب آن را به شکل واپسرانی کنترل شدن و کنترلگری افراطی نشان می‌دهند. آن‌ها دوست دارند جهان به ایده‌آل آنان نزدیک شود.

توضیحات بیشتر را اینجا گوش کن

تیپ‌های محدوده شمّی

نحوه مواجهه با خشم: مقابله
روش رفع نیاز:  استاندار سازی امور
کنترل‌گری از طریق: بیان انتقاد افراطی

نحوه مواجهه با خشم: فرار
روش رفع نیاز: جلوگیری از تنش
کنترل‌گری از طریق: اصرار به جمع‌گرایی

نحوه مواجهه با خشم: تسلیم
روش رفع نیاز: اعمال زور و قدرت
کنترل‌گری از طریق: روحیه و رفتار خشن

شخصیت در محدوده شمّی

شخصیت‌های شکل گرفته پیرامون حس “خشم” در محدوده شمی (غزیری، شکم) از آنچه  مطابق میل خود نباشد، آشفته و عصبی می‌شوند. آن‌ها  شرایط نامتجانس با آرمان‌های خود را بر نمی‌تابند و به شدت با آن مقابله می‌کنند، این کار را از طریق کنترل‌گری به شیوه‌ی مخصوص خود انجام می‌دهند تا آرامش روانی خود را تامین کنند و محیط را تحت کنترل درآورند.

تیپ 8  با زور، قدرت و کاریزمایی که درون خودش ایجاد کرده سعی می‌کند دیگران را تحت امر خود در آورده و به این شکل، محیط را کنترل کند، تیپ 9 برای تامین خواسته‌ی خود،  سعی بر آن دارد که نظرات همه گفته شود و سپس راه حل میانی را به مثابه یک میانجی، طوری ارائه دهد که کنترل اوضاع بهم نخورد و تیپ 1  با انتقاد کردن از هرآنچه به نظرش اشتباه جلو می‌کند، از دیگران می‌خواهد به اصلاح امور بکوشند.

اولین قدم رشد تیپ‌های فکری

این  دسته از تیپ‌های شخصیتی، باید ابتداعا متوجه شوند که آرمان‌هایشان برای همه‌ی شرایط مناسب نیست، دستورالعمل‌هایشان برای همه لازم‌الاجرا نیست و دنیا فقط از دریچه نگاه آن‌ها معنی پیدا نمی‌کند.  درک این که دیگران هم از منظر خود می‌توانند درست اندیشه و رفتار کنند، اولین قدم برای رشد شخصیتی این محدوده قلمداد می‌شود.  آنان باید با خشم خود کنار بیایند و روش‌های مناسب و والایش یافته‌ای برای ابراز آن جستجو و پیدا کنند. افراد مشمول این محدوده می‌توانند با رها کردن خود و به تجربه‌ی بودن  در حالا و اکنون نزدیک شده و مرزبندی‌های اضافه را کنار بگذارند تا آرامش بهتری داشته باشند.

منابع اطلاعات گردآوری شده برای مطالب آموزشی وب‌سایت انیافا