تیپ هشت انیاگرام

رئیس

خلاصه تیپ شخصیتی

تیپ 8 انیاگرام کیست؟

این تیپ شخصیتی انیاگرام، فردی خود رای، قاطع، سخت‌گیر و حق‌به‌جانب است که می‌خواهد همه کس و همه چیز را تحت کنترل خود درآورد. برای او کار کردن برای دیگران و زیر دست فرد دیگری بودن عذاب‌آور است و دوست دارد در راس هر گروه و هر سازمانی قرار بگیرد که در آن عضویت دارد.

برای تیپ 8 زندگی مانند یک مسابقه بی‌پایان است که باید در آن برنده شد و آدم‌ها به دوسته‌ی قوی‌هایی که باید با آنان مقابله کرد و ضعیف‌هایی که می‌شود بر آنان مسلط شد تقسیم می‌شود. او از کسانی که مقام و مرتبه‌ی او را به رسمیت بشناسند حامی خوبی خواهد بود.

دیاگرام تیپ 8

محدوده: شمّی (غریزی یا شکمی)
تحت تنش: شیفت به تیپ 5 (محقق)
تحت ایمنی: شیفت به تیپ 2 (دهنده)
بال‌ها: تیپ 7 (هیجان‌طلب) و تیپ 9 (صلح‌طلب)

ویژگی‌های اصلی

هیجان اصلی: خشم (مانند دیگر تیپ‌های شمّی)
تمایل اصلی: کنترل کردن، در راس امور بودن
ترس اصلی: ضعیف بودن، از دست دادن
گناه اصلی: شهوت (نه فقط در موارد جنسی)

رفتار مورد انتظار

1- داشتن استرس مدام
2-  عدم تمایل به دکتر رفتن
3-   پرخوری حریصانه و شهوت آلود
4-   تمیال به داشتن رابطه جنسی زیاد

افراد مشهور تیپ 8

نمونه سالم شخصیتی: مارتین لوتر

نمونه ناسالم شخصیتی: ژوزف استالین

توضیحات بیشتر را اینجا گوش کن

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

چگونه تیپ 8 را از دیگر تیپ‌ها تمیز دهیم

تیپ 8 انیاگرام فردی ستیزه‌جو، سرسخت و خودکامه است که می‌خواهد با زورگویی و پرخاشگری بر محیط و دیگران تسلط پیدا کند چرا که جهان‌بینی او به این شکل است که  امنیت و ارزش خود را فقط از طریق اعمال قدرت به دست خواهد آورد، همچنین برای دوست داشته شدن در این دنیای سخت و بی‌رحم، باید قوی و بی‌رحم باشد. به همین دلیل  برای قدرتمند بودن به دنبال  پول، جایگاه اجتماعی بالا، مناسب سیاسی بلندپایه و شهرت خواهد بود. تیپ 8 برای برتری در هر جمعی که به آن وارد می‌شود تلاش می‌کند. او به شکل ظالمانه‌ای صادق (بسیار رُک) است و تکانشی و پیش‌گیرانه عمل می‌کند. بهترین دفاع را حمله می‌داند و اکثرا شخصیت کاریزماتیک یا اغواگر دارد. برای او عدالت مهم است اما خودش عدالت را تعریف می‌کند.

تیپ 8 چه می‌بیند؟

چه کسی قوی و چه کسی ضعیف است

تیپ 8 چه می‌گوید؟

من برای ریاست  و رهبری آفریده شده ام

تیپ 8 چه می‌خواهد؟

قوی باشد و از  نزدیکانش حمایت کند

تیپ 8 چه می‌کند؟

تلاش برای قرار گرفتن در راس امور

بال‌های تیپ 8 انیاگرام

هر تیپ  می‌تواند به سمت یکی از بال‌های خود متمایل باشد. هرچه شدت این تمایل بیشتر باشد، ویژگی‌های شخصیتی بیشتری از آن تیپ خواهد داشت.

8w7

تیپ 8 با بال 7

تمایل به قاطعیت دارد. این بال می‌تواند ریسک‌پذیرتر باشد و اجتماعی‌تر و جاه‌طلب‌تر شود. همچنین ممکن است در موقعیت‌های استرس‌زا بیشتر تحریک‌پذیر شود و واکنش‌گراتر می‌شود.

8w9

تیپ 8 با بال 9

معمولاً ساکت‌تر، ثابت‌تر، صبورتر و حمایت‌کننده‌تر است. در مواقع استرس، ممکن است سرد و بی‌تفاوت شود. آرامش را به حد زیادی برقرار سازد و عدالت محورتر شود.

شیفت شخصیت تیپ 8

همه تیپ‌ها در شرایط تنش روانی و ایمن روانی نمود رفتاری تیپ دیگری را بروز می‌دهند. تعریف تنش و ایمن بستگی به روحیات تیپ شخصیتی اصلی دارد.

5→8

تیپ 8 در حالت تنش

این متن درحال  ویرایش است…

2→8

تیپ 8 در حالت ایمن

این متن درحال  ویرایش است…

زیرگروه‌های تیپ 8 انیاگرام

هر تیپ انیاگرام، مستقل از شخصتی  که دارد به یکی از  سه راهبر اساسی بقا  (فردی، جنسی، اجتماعی)  متصل است.
ترکیب هر یک از این سه راهبر با تیپ شخیصتی، مدل متفاوتی از شخصیت را پدید می‌آورد که به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

sp

تیپ 8 فردی

با نام “ُرضایت”

sx

تیپ 8 جنسی

با نام “مالکیت”

so

تیپ 8 اجتماعی

با نام “همبستگی” (ضد تیپ)

منابع اطلاعات گردآوری شده برای مطالب وب‌سایت انیافا